Home / Hobby / Vyplatí se ostrovní systémy?

Vyplatí se ostrovní systémy?

Vyplatí se ostrovní systémy?

Lidé se dnes snaží žít co nejvíce ekologicky. S tím je spojena i ekologická výroba energie. Proč platit za energii dodavateli, která je z většiny vyrobená v tepelných elektrárnách tolik škodících našemu ovzduší, když můžete mít vlastní zdroj elektřiny? S takovou myšlenkou se spousta Čechů zajímá o fotovoltaické panely a následně o ostrovní systém.

Fotovoltaické panely jsou zajímavým způsobem, jak využít toho, že máte dům postavený na slunném místě. Není na nich nic špatného. Ostrovní systém je už ale trochu extrém.

Ostrovní systém je zcela nezávislý

Jako ostrovní systém je označován dům, který funguje zcela bez připojení k síti. Je zcela odříznut od zdrojů lidské civilizace a vyrábí pouze tolik energie, kolik si sám vyrobí. Někdy jdou majitelé těchto domů ještě dále, touží i po vlastním zdroji vody a realizují soběstačné nakládání s odpady.

Snaha je to skvělá, ale možná ne až tak výhodná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ostrovní systém je velice drahý a ve většině případů nepokryje energické potřeby domu. Fotovoltaické panely v našich zeměpisných šířkách půl roku fungují s omezeným výkonem. Vezměte v úvahu, že jde o tentýž půlrok, kdy potřebujete více topit a svítit. Toto období se samozřejmě dá překlenout s využitím baterií, ale finančně by to bylo tak šíleně náročné, že se do toho nikdo nepouští.

Vyplatí se ostrovní systémy?

Vybudujte si raději hybridní systém

Ostrovní systém má samozřejmě smysl tam, kde není jiná možnost. Vysokohorské stanice, hájovny v chráněném lese, kam není možné zavést elektřinu – pak je ostrovní systém oprávněný. Ve všech ostatních případech zkuste vybudovat spíš tzv. hybridní systém.

Hybridní fotovoltaická elektrárna dokáže přepínat mezi síťovým připojením, solárními panely a baterií. Je skvělá, pokud chcete trochu minimalizovat svou uhlíkovou stopu nebo chránit své spotřebiče před výpadky napájení. Většině lidí se takové řešení vyplatí. Konkrétní částku a návratnost vám sdělí odborníci.

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*