Home / Internet / Jazyková škola – ruština, italština, španělština
Jazyková škola – ruština, italština, španělština

Jazyková škola – ruština, italština, španělština

Jazyková škola LINGUA SANDY působí v centru Prahy již od r. 1991. Jako člen Asociace certifikovaných jazykových škol AJŠA zdokonaluje způsoby výuky jazyků a její specializací jsou především ruština, italština a španělština.

Ovšem jazykové kurzy pořádá celkem v 41 evropských a světových jazycích. Škola preferuje moderní způsoby výuky, individuální přístup ke každému studentovi a vybírá si lektory, jejichž kvalifikace odpovídá nárokům asociace. Samozřejmou výbavou lektorů je kromě perfektní znalosti daného jazyka také pedagogické vzdělání.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, ve kterých nechybí ani audio-vizuální pomůcky, přispívající k rychlejšímu pochopení látky a usnadnění výuky jazyků. Jazyková škola pořádá jazykové kurzy pro veřejnost, pro děti, pro firmy, zahraniční jazykové kurzy, výuku češtiny pro cizince, nebo pomaturitní studium angličtiny a španělštiny, což je jednoroční intenzívní jazykový kurz ukončený mezinárodně uznávanou zkouškou a certifikací. Po úspěšném absolvování každý student výborně ovládá daný jazyk v celém jeho rozsahu.

Přednosti Jazykové školy Lunqua sandy spočívají v individuálním přístupu a otevřené komunikaci, propracované metodice a možnosti poskytování jazykových kurzů na míru podle potřeb firem nebo jednotlivců.

Obzvláště italština a španělština jsou jazyky, které se běžně těžko shání učitelé. Vedle výuky poskytuje jazyková škola Linqua Sandy také tlumočnické a překladatelské služby. Specialitou a chloubou školy jsou profesionální překlady a tlumočení do většiny světových jazyků. Škola si zakládá na tom, že veškeré překlady realizuje bezkonkurenčně rychle a zároveň v nejvyšší kvalitě. Překládány jsou texty z nejrůznějších technických oborů, kulturního a společenského života, včetně právních dokumentů, neboť překladatelé školy mají bohaté a dlouholeté zkušenosti.

Tlumočení jazyková škola poskytuje jak konsekutivní, tak simultánní.

Konsekutivní tlumočení spočívá v tom, že tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek a teprve poté poskytne tlumočníkovi čas k překladu. Simultánně se tlumočí nejčastěji na mezinárodních konferencích v kabinách, aby si účastníci mohli ve sluchátkách zvolit svůj jazyk, když řečník mluví ve své mateřštině.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About Makawiel