Home / Tipy & rady / Povodňové plány pomáhají zachraňovat životy i majetek
Povodňové plány pomáhají zachraňovat životy i majetek

Povodňové plány pomáhají zachraňovat životy i majetek

Povodňové a havarijní plány jsou důležité dokumenty, které pomáhají chránit životy i majetek obyvatel v záplavových oblastech. Díky nim jsou k dispozici informace, které jsou při řešení krizových situací klíčové. Komu vzniká povinnost mít vypracované tyto dokumenty? A co je jejich obsahem?

Povodňové plány

V České republice mají povinnost mít vypracovaný povodňový plán obce a města, mikroregiony nebo svazky obcí, které spadají do oblastí, ve kterých mohou hrozit záplavy. Povodňový plán je ale povinným dokumentem také pro vlastníky nemovitostí, které spadají do záplavových oblastí. V případě porušení povinnosti mít k dispozici vypracovaný povodňový plán hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

Digitální povodňové plány

Velice oblíbené jsou v posledních letech digitální povodňové plány, ve kterých je možné snadno a rychle vyhledat důležité informace potřebné k řešení krizových situací týkajících se povodní. Jeho obsahem jsou zejména jmenné seznamy účastníků za řešení krizových situací včetně jejich úkolů, v grafické části jsou pak konkrétně vyznačené záplavové oblasti.

Havarijní plány

Havarijní plán je povinným dokumentem pro všechny uživatele závadných látek ve větším rozsahu nebo pro všechny uživatele, kteří manipulací závadných látek mohou ohrozit povrchovou i podzemní vodu.

V případě porušení povinnosti vypracovaného havarijního plánu hrozí pokuta až do výše 500 tisíc Kč. Obsahem havarijního plánu je jednoznačné vymezení území, objektů a uživatelů závadných látek, popis možného ohrožení vodních toků, možné odtoky závadných látek, kontakty na subjekty odstraňující havárie atd.

ENVIPARTNER s.r.o.

Havarijní i povodňový plán dle platné legislativy si povinné subjekty a osoby mohou nechat zpracovat například u společnosti ENVIPARTNER s.r.o., která se zabývá nejen zpracováním povodňových a havarijních plánů včetně pravidelné aktualizace, ale také školením povodňových komisí i koncových uživatelů.

About angelo