Home / Návody / Mimosoudní vymáhání pohledávek je velice efektivní

Mimosoudní vymáhání pohledávek je velice efektivní

Máte špatné zkušenosti se svými dlužníky a už nevíte, jak z nich vaše peníze máte dostat? Dlužníci jen slibují a nic se neděje, leckdy ani nekomunikují, to je bohužel dnešní realita. Myslí si totiž, že jim při nesplácení závazků nehrozí žádný vážný postih. Není však nutné ihned vše řešit s pomocí soudního procesu pro vymáhání pohledávek. Naštěstí existují snadnější cesty, které jsou velmi efektivní a účinné. Od roku 2008 je na českém trhu agentura Česká inkasní, s.r.o. zabývající se přímo problematikou mimosoudního vyrovnání. Rovněž skupuje pohledávky za zajímavé ceny a poskytuje další specializované služby.

Proces vymáhání pohledávek přes inkasní společnost

Špičkový vymáhací tým Agentury Česká inkasní, s.r.o. má na starosti mimosoudní vymáhání pohledávek pro významnou klientelu z finančních a telekomunikačních oborů či pojišťovnictví. Rovněž spolupracuje s kanceláří Mrázik a díky tomu vlastní aktuálně portfolio ve výši 2,5 miliard korun českých. Společnost patří mezi řádné členy Asociace inkasních agentur, a tak má povinnosti vyplývající z členství v této organizaci, proto se nemusíte obávat se na agenturu obrátit s žádostí o pomoc. Profesionální vymahači jsou schopni ve velmi krátkém čase dlužníka najít a upozornit jej na dlužnou částku a právní dopad při neuhrazení pohledávky. V případě, že dlužník nemá možnost uhradit svůj závazek ihned, je s ním po domluvě s věřitelem sjednán splátkový kalendář. Veškerá jednání probíhají ve spolupráci s právním oddělením.

Odkup pohledávek a další služby

Agentura má snahu vždy vyřešit vše co nejrychleji tak, aby k vymožení dluhu došlo v nejkratší možné době. Bohužel v některých případech není možné se úplně vyhnout soudnímu řízení. Agentura Česká inkasní, s.r.o. ve spolupráci s exekutorskými úřady dokáže vymoci dlužné částky rovněž formou exekuce. Chcete-li se přesto zbavit některých pohledávek, kterými se již nechcete zabývat, společnost je vám schopna nabídnout odkup pohledávek za velmi zajímavé ceny. Dále poskytuje scoringové služby, systémové audity interní správy, oceňování pohledávkových portfolií a další služby.

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*