Home / Zdraví / Bolesti hlavy mají mnoho příčin. Třeba sluníčko!
Bolesti hlavy mají mnoho příčin. Třeba sluníčko!

Bolesti hlavy mají mnoho příčin. Třeba sluníčko!

Sluníčko už vystrkuje své drápky a vás začíná bolet hlava? Nepodceňujte to, bolesti hlavy mohou mít mnoho příčin. A protože se léto blíží mílovými kroky, pojďme se podívat, jak poznat úpal a úžeh. Víte, jak se také účinně bránit?

Před neustálým sluncem by se měl chránit každý dospělý a hlavně malé děti, kojenci či staří lidé. Ohroženi na zdraví jsou ovšem také osoby s onemocněním srdce a oběhu či jedinci trpící obezitou. Úpal ani úžeh si zkrátka nevybírají. A je mezi tím vůbec rozdíl?

Úpal vzniká z přehřátí organismu

Mnoho lidí si plete úpal a úžeh. Je poměrně důležité si tyto dva pojmy ujasnit. Úpal je všeobecně přehřátí celého organismu, ke kterému došlo z důvodu selhání termoregulace v těle. Mezi příčiny se řadí nadměrná tvorba tepla, nedostatek tekutin a solí, nedostatečný odvod tepla apod. Úpal může vznikat i v těsných, nevětraných pracovních prostorách!

Bolesti hlavy mají mnoho příčin. Třeba sluníčko!

Nejvíce sluníčko řádí na letních dovolených.

Mezi hlavní příznaky patří bolesti hlavy, závratě a nevolnost. Dostavuje se zrychlené dýchání i tep, kdy postižený může upadnout do bezvědomí s křečemi či do šokového stavu.

Úžeh vzniká ze sluníčka

Sluneční úpal neboli úžeh vzniká podrážděním mozku a jeho blan, k čemuž dochází přímým slunečním zářením. Obvykle ovšem nevzniká sám, nýbrž za doprovodu úpalu. Příznaky ovšem nemusí přijít ihned jako u úpalu, ale se značným zpožděním. Postiženému se může udělat zle až v noci. Příznaky jsou podobné jako u úpalu.

Bolesti hlavy mají mnoho příčin. Třeba sluníčko!

Nezapomínejte na pokrývku hlavy!

Prevence a první pomoc

Pokud se chcete výše zmíněným nepříjemnostem vyhnout, je opravdu důležitá prevence, kterou nepodceňujte zejména u malých dětí. Dbejte na dostatek tekutin, pravidelné ochlazování a zvlhčování pokožky i vlasů. Nedílnou součástí v boji proti úpalu a úžehu je pokrývka hlavy.

Při první pomoci je zejména důležité přenést postiženého na chladné místo, kde na něj nebude svítit sluníčko. Dále podložit končetiny a uvolnit těsný oděv. Následuje postupné (ne nárazové!) ochlazování, kdy začínáme především hlavou, poté můžeme jemně ochlazovat i kůži na zbytku těla. Tekutiny je potřeba doplňovat postupně a v malém množství. Vhodný je studený čaj s citronem nebo iontový nápoj. Pokud se stav postiženého nezačne zlepšovat, neodkladně jej dopravte k lékaři.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About Martina Baierová