Home / Tipy & rady / Dopady deprese na mezilidské vztahy
Dopady deprese na mezilidské vztahy

Dopady deprese na mezilidské vztahy

Život s depresí není jednoduchý. A to jak pro toho, kdo jí trpí, tak pro jeho přátele a blízké. Deprese dříve či později zasáhne i do pracovních vztahů, a to v závislosti na životních podmínkách, osobních zkušenostech a schopnosti zvládat zátěžové situace. Depresivní lidé navíc často hledají únik v omamných látkách. Léčba závislosti na alkoholu nebo léčba závislosti na lécích či drogách pak ztěžuje samotnou léčbu deprese.

Dopad na partnerské soužití a rodinu

Mezilidské vztahy jsou depresí nejen ohroženy, ale mohou se na ní i podílet jako jedna z příčin. Neschopnost navázat a udržet blízký vztah nebo dlouhodobá nespokojenost v existujícím vztahu může hrát významnou roli. Stejně tak se na depresi může podílet syndrom vyhoření, ke kterému jsou více náchylné ženy.

Společné soužití s člověkem trpícím depresí je velmi obtížné, protože nemocný člověk si často nechce přiznat svůj problém a řešit ho. Zároveň potřebuje silnou podporu blízkých, kterou ovšem nedokáže správně vyhodnotit a vnímá ji jako nedostatečnou. Vůči blízkým osobám se vlivem frustrace projevuje agresivně. Pokud vztahy byly narušené už před propuknutím deprese, často se rozpadají.

Dopad na sexualitu

Podobně jako nefunkční vztahy, i sexuální dysfunkce může být jak příčinou, tak i důsledkem deprese. Nezřídka dochází ke snížení libida vlivem antidepresiv, pokud se pacient léčí. Tím se ovšem celý proces léčby deprese ztěžuje. Jelikož sexualita patří k základním pilířům intimního partnerství, její změny dopadnou na oba zúčastněné. Nemocný člověk se za zhoršení obviňuje, zatímco jeho partner nenaplněná očekávání může považovat za ochladnutí citů.

Dopad na pracovní schopnosti

Propuknutí deprese samozřejmě automaticky neznamená ztrátu zaměstnání či schopnosti se zaměstnat. V případě středně těžké a těžké deprese tomu tak ale velmi často bývá, jelikož se oslabují kognitivní funkce, zpomaluje se pracovní tempo a zhoršuje se soustředění. Ztráta zaměstnání bohužel vede k rozvoji další životní krize.

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*