Home / Finance / Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence

Osoby samostatně výdělečně činí jsou povinné dle platných právních předpisů vést daňovou evidenci. S uvedenou problematikou souvisí zpracování potřebné dokumentace, komunikace a styk se správními úřady a povinnost předkládat požadované údaje při finanční kontrole. V dřívější terminologii byla označována daňová evidence jako tzv. jednoduché účetnictví. Jednoduchý je však pouze název. Prakticky spočívá vedení daňové evidence ve vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů. Dále je nutné zpracovat pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků a vést evidenci dlouhodobého majetku včetně nákladových odpisů. Na konci účetního období souvisí s vedením daňové evidence zpracování roční účetní závěrky. Samozřejmé je i vypracování přiznání k DPH, k silniční a srážkové dani a pod. Jedná se o údaje úzce spjaté s chodem firmy, jejichž vedení má však přesně stanovená pravidla a náležitosti.

Profesionální přístup

Každý jsme profesionálem v oblasti, ve které působíme. Prosperující živnostník bezvadně rozumí práci, kterou vykonává, a bez problémů konkuruje ostatním firmám stejného zaměření. Není divu, že vedení účetnictví, které je zcela mimo obor jeho profesionálního zájmu, není zrovna jeho parketa. Avšak neznalost zákona neomlouvá. Ideální možností v takovém případě je obrátit se na odborníka, který je schopen vést účetnictví dle aktualizovaných právních předpisů a zároveň i poradit s daňovou problematikou. Odborné účetní firmy zcela individuálně podle zájmů klienta řeší veškeré jeho požadavky týkající se účetnictví. Zdarma poskytují odborné konzultace a v případě zájmu a potřeby jsou schopné zastupovat kienta před správními úřady, popř. asistovat při případných finančních kontrolách.

Vedení účetnictví bez starostí

Z hlediska zákona má povinnost vést daňovou evidenci každý podnikatel, neboli OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná), který vede svoji firmu a ekonomicky za ni zodpovídá. Avšak zcela prakticky je velice obtížné vyznat se v neustále se měnící legislativě a dostát všem byrokratickým povinnostem. V takovém případě se jednoznačně nejlepší variantou jeví svěřit své starosti týkající se papírování odborníkům ve své vlastní oblasti, kteří jsou schopni profesionálně a efektivně vést účetnictví.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About angelo