Home / Nezařazené / Centrum regenerace rekonstrukce a zateplení panelových domů

Centrum regenerace rekonstrukce a zateplení panelových domů

Firma CERPAD je tým a sdružení systémových výrobců a odborníků, kteří vám pomohou při energeticky úsporné rekonstrukci panelového domu. Tito odborníci přispívají svými znalostmi a odbornou kompetencí k optimalizaci nákladů za rekonstrukci opravy, údržbu, rozšiřování znalostí uživatelské a technické problematiky bydlení v bytových a panelových prostorech.

V posledních letech, hlavně díky podpoře státu došlo k četnému rozmachu rekonstrukce a revitalizace panelových domů. S tím je ovšem spojen značný propad stavebnictví, který jak doufáme, se v co nejkratší době odlepí ode dna. Jakýmsi startovacím můstkem by mohly být právě již výše zmíněné rekonstrukce a revitalizace domů. Opravy a rekonstrukce panelových domů se týkají také domů bytových, kterých je na území České republiky cca 70 tisíc.

Pomohou dotace

Ještě do nedávné doby byly dotace samozřejmostí, ale nyní se rozmohl a je k dispozici program Nová Zelená úsporám na zateplení rodinných domů, panelových i bytových prostor. Již se nejedná o dotace na zateplení, ale o možnosti získání velmi nízce úročených úvěrů od státního fondu. Opět se nejedná jen o dotace na zateplení, ale i o další komplexní opatření na revitalizaci bytového domu, i když dotace na zateplení jsou stále ještě významným motivujícím faktorem.

 

Pokud se v dohledné době chystáte na výměnu kotle, jelikož ten stávající vám již dosluhuje, je tady příležitost získat dotace na kotle a to rovněž v novém programu Nová Zelená úsporám. Jde o společný program, ve kterém je Ministerstvo životního prostředí ochotno nabídnout peníze na výměnu kotlů i dalším občanům z jiných krajů, kteří o to projeví zájem, jelikož zatím jsou tyto dotace umožněny a spuštěny pouze pro Moravskoslezský kraj. Dále by do zbývajících krajů mohlo putovat částka až 80 milionů korun českých.
Při výběru projektů město nevyhlašuje výzvu, ale provádí výběr projektů průběžně podle zájmu žadatelů. Město také kontroluje, zda projekt spadá do deprivované zóny ( jedná se o území, ketré označuje zónu, nebo jinou ohraničenou část města, či obce), projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Výběr rovněž nepodléhá schválení v orgánech města. Na základě posouzení žádosti o vydání potvrzení, město vystaví potvrzení o splnění uvedených požadavků, které bude povinnou přílohou žádosti o úvěr.

Energetický štítek či průkaz energeticky náročné budovy

Povinnost energetického štítku budovy je platná od roku 2013. Pojem energetický štítek je však označení, které se používá pouze u domácích spotřebičů, jedná- li se o budovy je potřeba užívat správného označení- energeticky náročnosti stavba, nebo budovy. Pojem se často zaměňuje s chybným termínem Energetický štítek. Průkaz energetické náročnosti budovy zavedla novela zákona o hospodaření s energií č. 177/2006 sb. , ale používá se též zkratky PENB. Energetický štítek obálky budovy je podle nových předpisů zapracován v PENB jako jeho součást.
Výše zmíněné projekty i odborníci firmy CERPAD Vám pomohou a poradí při rekonstrukci, výstavě i optimalizaci nákladů, vypracování energetických štítků i v případě získání a udělení dotací!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*