Home / Internet / Jak funguje PPC
Jak funguje PPC

Jak funguje PPC

PPC neboli Pay-per-click, doslova tedy platba za klik, je jedním ze způsobů placených reklam na internetu. PPC systémy začali jako první vytvářet provozovatelé vyhledávačů, kteří si všimli, že klíčová slova, užívaná při vyhledávání, by mohli nabízet inzerentům, kteří na ně mohou navázat svou reklamu. Jedná se tedy o reklamy ve vyhledávačích. Paralelně s vyhledávači se PPC model začal také uplatňovat v reklamě kontextové, která se zobrazuje v určitém kontextu stránky, kterou si uživatel právě prohlíží. Kontextové systémy analyzují textový obsah stránky a vybírají vhodné reklamy, o které by mohl mít uživatel zájem. Jediný rozdíl v reklamách ve vyhledávačích a v kontextových reklamách je v tom, že ve vyhledávačích uživatel zadává klíčová slova explicitně, u kontextových se klíčová slova odvozují od obsahu prohlížené stránky implicitně.

V umístění reklam hraje také podstatnou roli cena za klik, dražší kliknutí pro inzerenta znamená větší šanci na umístění na internetu, ale také záleží na skóre kvality. To zahrnuje řadu kvalitativních faktorů, mezi které patří účinnost inzerátu, kvalita stránky, relevantnost klíčových slov. Tyto faktory se sčítají při zobrazení pozice v PPC systému v reálném čase. Na vyšší pozice se poté umisťují ty inzeráty, které mají lepší kombinaci ceny a skóre kvality.

Princip PPC spočívá v tom, že za reklamu inzerent platí ve chvíli, kdy na ní potenciální klient klikne. Placená reklama má oproti klasickým bannerům nebo místům na portálech tu výhodu, že zákazník platí až za reálného návštěvníka svojí stránky. Další výhodou PPC systémů je také to, že se zobrazují na stránkách s relevantním obsahem, tudíž svůj odkaz míří přesněji na klíčového klienta a neobtěžují tam, kde se vyskytují lidé s jinými zájmy.

Za nevýhodu těchto systémů lze považovat to, že zákazník platí také za omylná kliknutí. Provozovatelé PPC se však snaží jakéhokoliv zneužívání PPC kreditu zabránit a mají ho tak ošetřený algoritmy na odhalení podezřelých kliknutí.

Nejpoužívanějšími PPC systémy v České republice jsou Sklik.cz, Google Adsense, Etarget


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*