Home / Tipy & rady / K jakému účelu slouží úvěrová kalkulačka?

K jakému účelu slouží úvěrová kalkulačka?

Co je úvěr? Kdy a který zvolit? Jaké jsou základní parametry pro výběr? Do značné míry pomůže úvěrová kalkulačka. Důležitá je orientace v zásadních pojmech a vědět, co znamená nejen úroková sazba či RPSN.

Úvěr aneb velmi často skloňovaný pojem

Jedná se o dočasné postoupení finančních prostředků mezi věřitelem a dlužníkem, jenž poskytne za tuto službu po uplynutí sjednané doby či v průběhu doby splatnosti jistý úrok. Cílem úvěru je přerozdělení peněžních prostředků a zároveň jimi finanční instituce usměrňují množství peněz v oběhu.

Poskytování úvěru náleží rovněž mezi základní činnosti nejen bankovních institucí. Pro finanční subjekty se jedná o aktiva, neboť jim zajišťuje příjmy.

Úvěr lze získat od bankovní i nebankovní společnosti. K dispozici je úvěr účelový, který je striktně vázán za účelem pořízení konkrétní věci. Oproti tomu neúčelový úvěr lze využít takřka na cokoliv.

Srovnání aneb výběr vhodného úvěru

Srovnání úvěrů je pro většinu zájemců velkým svízelem. Řada lidí nejen kvůli nedostatečné informovanosti zvolí neadekvátní typ úvěru. Sice daná situace je vyřešena, ale pouze v případě dostatečné znalosti a finanční gramotnosti lze zvolit správný neboli odpovídající úvěr. A tím tak ve finále ještě i ušetřit. Jen efektivní volba přináší viditelný výsledek.

Porovnání dostupných úvěrů je realizováno v rámci bankovního i nebankovního sektoru. Na jednom místě je tak dostupná nabídka veškerých potenciálních úvěrů. Porovnání úvěrů je jednou velkou a bohatou databází, která je zároveň pravidelně aktualizována. Nejdůležitější informace jsou tak okamžitě k dispozici. Praktické porovnávání lze uskutečnit na základě zvolené cílové finanční částky, která je primární. Výsledkem je seznam prověřených a spolehlivých poskytovatelů. Jedná se o záruku ohledně přehledu transparentních i srozumitelných obchodních podmínek.

Úvěrová kalkulačka aneb spolehlivý rádce i pomocník

Kalkulačka je zcela prostý nástroj, jenž vypočítá, který úvěr je dle zadaných údajů nejvhodnější. Vše funguje na jednoduché bázi, kdy se vyplní potřebné informace, tj. požadovaná finanční částka a reálná či předpokládaná délka splácení ze strany žadatele. Kalkulačka rovněž vypočítá výši měsíčních splátek, stejně tak komplexní částku ke splacení. Veškeré tyto údaje včetně vyplnění jsou záležitostí několika pouhých minut.

Nelze vybírat jen na základě úrokové sazby. Nikdy by neměl být opomenut podstatný ukazatel a tím je RPSN, která je též vždy dostupná ve výsledcích úvěrové kalkulačky. Správný výběr úvěru šetří čas i peníze.

Úvěrová kalkulačka nabízí snadné řešení a usnadní úskalí v podobě složitých výpočtů. Je adekvátní pomocí a zároveň usnadní práci i čas, stejně tak ukáže směr k nejlepší možné variantě úvěru. Úvěrová kalkulačka je efektivním a bezplatným pomocníkem. Pozitivní je, že není třeba ihned zvolit první možnou nabídku, ale v klidu vše porovnat.

Co je úroková sazba a co RPSN?

Úroková sazba je ukazatelem, kolik z jistiny je povinen klient neboli dlužník za předem smluvně stanovenou dobu za úvěr zaplatit, a to finančnímu subjektu. Procentní vyjádření úrokové sazby znázorňuje částku, kterou musí uhradit klient neboli dlužník navíc finanční společnosti, která úvěr poskytla. Výše úrokové sazby je většinou fixní, ale za jistých okolností může být úroková sazba proměnlivá.

Roční procentní sazba nákladů je údajem, jenž má umožnit klientovi snadněji vyhodnotit výhodnost úvěru. RPSN zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem, jako jsou například poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za vedení účtu, za správu úvěru či pojištění schopnosti splácet apod.

Hypoteční úvěr aneb správná volba pro pořízení vlastního bydlení

Hypotéka je adekvátním úvěrem pro pořízení vlastního bydlení, tj. taktéž i domu. Hypoteční úvěr musí být jištěný zástavním právem k nemovitosti nacházející se pouze na území ČR. Výše úvěru v tomto případě se řídí dle zákona č. 84/1995 Sb., kde je stanovená hranice ve výši 70 % ceny zastavěné nemovitosti. Některé finanční instituce však mohou poskytnout i více. Hypotéka je splácena prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek. Obvyklá minimální doba pro splácení hypotéky činí pět let, maximální může být třicet let i více. Vše se odvíjí od striktních podmínek konkrétní finanční instituce. Žadatel však musí splnit podmínku, že doba splácení úvěru nesmí překročit sedmdesát let jeho věku. U hypotečního úvěru platí, že čím delší doba splatnosti, tím je nižší úroková sazba a naopak.

Spotřebitelský úvěr coby správný výběr pro pořízení nejen automobilu

Jedná se o úvěr určený pro jednotlivce, typicky na pořízení automobilu, vybavení domácnosti, koupi nového jízdního kola apod. Spotřebitelský úvěr je splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém termínu k určitému dni v měsíci. Počet splátek je zde volitelnou možností, která se odvíjí od toho, co konkrétní společnost nabízí, dále od finančních možností žadatele a výše úvěru. Jedná se o úvěr určený pro osobní účely. Bankovní i nebankovní instituce zpravidla poskytují spotřebitelský úvěr do výše zhruba půl milionu korun.

About angelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*